REGLER - PREMIER - DOMMERE

REGLER:
Deltakere:
Konkurransen er åpen for kvinnlige og mannlige solo dansere.
Dersom deltakere er under 18 år må arrangør informeres og på forhånd, og deltakerne må fremvise skriftlig tillatelse fra en foresatt.
Det er deltakers ansvar å informere om egen alder og fremvise skriftlige tillatelse.
Dersom godkjenning ikke er innhentet risikerer man diskvalifisering uten refundering av deltakeravgift.
Koreografi:
Alle solodeltagere i profesjonell klasse må stille med egenlaget koreografi. Veiledning av instuktør er tillatt. Deltakere i amatør kategoriene, junior og åpen klasse kan delta med lærers koreografi. Det er lov å improvisere.
Lengde: Innslaget kan være maks 3,5 minutter, inkludert intro, i Oriental - amatør, Stilart og Fusion. Maks 3 minutter i Trommesolo.
Deltakere i solo oriental, profesjonell klasse, kan presentere et innslag på maks 4 minutter.
Antrekk: Deltagere må også stille med ordentige og anstendige kostymer som representerer sjangeren de presenterer.
Poengberegning: Det gis poeng i en skala fra 1-10, hor 10 er høyest mulig poeng per kriterie, i kunstneriske aspekter (musikalitet, sceneuttrykk, presentasjon) og tekniske aspekter (vansklighetsgrad, tekniske ferdigheter, holdning, flyt, overgange samt synkronitet og formasjoner for grupper og duetter).
En danser som stiller med egen koreografi vil kunne få høyere/lavere uttelling på musikalitet.
Alle deltakere får med seg dommernes ark med kommentarer etter konkurransen.
Straffefradrag: Det blir gitt 5 poeng fradrag dersom
- musikken overskrider gitt makslengde. Arrangøren da vil kutte musikken.
- et oriental innslag innholder stilartelementer som overskrider 20% av musikken, dvs 48 sekunder for profesjonelle og og 42 sekunder for amatør.
- danseren stiller i uanstendig kostyme
- danseren ikke er klar for å gå på scenen ved sitt opprop.
Det blir ikke gitt fradrag for kortere innslag enn maks lengde.
Semifinaler: Antall deltagere som får presentere sin solo koreografi på scenen er begrenset til ti dansere/innslag per kategori.
Dersom det er flere påmeldte i solo kategoriene vil utvelgelsen av de ti finalistene foregå ved en felles improvisasjon/dans til et musikkstykke som oppgis på forhånd av arrangøren.
Under konkurransen: Samtlige dansere skal være klare 30 minutter før deres angitte starttid. Alle deltakere skal være tilstede under premieutdelingen og stille i kostyme.
Sikkerhet: Det er ikke lov å bruke flamme eller annen levende ild, flytende væske som kan gjøre gulvet vått, eller på annen måte gjøre gulvet utrygt. Ved bruk av Shamedan skal lysene ikke tennes. Det er ikke lov å bruke levende dyr.

Registrering: Registreringssjema fylles ut via www.oodf.no.
Sjema finner du under 'Registrering' i hovedmenyen til venstre.
Musikken sendes på mail til helene@oodf.no, eller per post til Helene Skaugen, Hvalsenga 16A, 1900 Fetsund,
så tidlig som mulig og senest 10. januar 2019. Legg ved et foto av deg selv.
Musikken skal sendes i et av følgende format: wav, mp3. Spotify linker godtas ikke.
Vi lager spillelister for showene og cd er derfor ikke en mulig nødløsning samme kveld.

Kategorier:
ORIENTAL/'MAGEDANS': Basert på den klassiske Raqs Sharqi stilen og kan ha innslag av orientalske folkedanser. Ved bruk av slike elementer skal dette ikke dominere innslaget, og kan bestå av maks 20% av dansen. Rene fusion og fantasi sjangere, slik som ren tango-oriental, flamenco-oriental, gotisk etc, skal begrenses til 20% av innslagets totale lengde.
20% regelen faller bort dersom deltakeren danser en madjensi med flere folkloristiske rytmer, så lenge musikken og dansen er brukt på en klassisk orientalsk måte som en naturlig del av en madjensi.
Props som er en naturlig del av sjangeren, fingercymbaler og slør er tillatt. Isisvinger er tillatt dersom det ikke er hovedfokus i koreografien, men brukt for en dramatisk entre/avslutning.
Musikk: klassiske instrumentale stykker med mulig vokal akkompenement. Moderne, og arabisk pop, samt popversjoner av klassiske stykker kan brukes dersom koreografien og sceneuttrykket faller innenfor ovennevnte retningslinjer.
- Profesjonell (maks 4 min)
- Amatør (maks 3,5 min)
- Junior, 10-16 år (maks 3,5 min)

FOLKLORE/STILART: Basert på orientalske folkedanser og stilarter som har utviklet seg ut fra disse.
Dansen skal reflektere dansens røtter, tradisjoner, musikk og kostyme.
Danser innefor denne kategorien er: Saidi, Khaleegy, Ghawazee, Shamedan, Roman Havasi, Haggallah, Fellahi, Nubisk, Eskanderani, Shaaby, Tribal etc. Danser fra Egypt, Algerie, Tunisia, Tyrkia, Marokko, Iran, Irak, Saudi samt andre danser med arabiske kulturforbindelser som danser fra Nord Afrika, Midtøsten og den Persiske Gulf.
Props som er en naturlig del av sjangeren, som stokk, melaya, vaser, skjeer ect, er tillatt.
- Profesjonell (maks 4 min)
- Amatør (maks 3,5 min)
- Junior, 10-16 år (maks 3,5 min)

TROMMESOLO: Valgfri låt hvor perkursjon er hovedinstumentene.
- Profesjonell (maks 3 min)
- Amatør (maks 3 min)
- Junior, 10-16 år (maks 3 min)

FUSION/FANTASI: Ren fusion og fantasi innslag, slik som tango-oriental, flamenco-oriental, Rumba-oriental, gotisk tribal, Bellywood, Tribal Fusion etc. NB! Ved påmelding skal detakeren oppgi om hun/han er profesjonell eller semi-proff/amatør. Ved mange nok påmeldinger vil klassen deles etter nivå.
- Åpen klasse (maks 3,5 min) NB! Ved påmelding skal detakeren oppgi om hun/han er profesjonell eller semi-proff/amatør. Ved mange nok påmeldinger vil klassen deles etter nivå.

Deltageravgift: NOK 250/kategori. Deltakere betaler kr 150 i tillegg for resten av kveldens show.
Deltakeravgift må være betalt innen 10. januar, og må betales i sin helhet ved senere avmelding.
Betaling gjøres samtidig som registrering, til Oslo Oriental Dance Festival v/Studio Orient innen 10. januar 2019.
Kontonummer: 7058.05.99522