Kurs- og showbilletter bestilles her:
Gå til skjema
DAGSPASS OG SHOWBILLETTER BESTILLES HER:
GÅ TIL SKJEMA

FRIST FOR Å BESTILLE BILLETTER: 15. MAI

Det er nå mulig å melde seg på enkeltkurs samt kjøpe showbilletter.
Vi tar forbehold om at et minimum antall billetter må være solgt innen 15. mai for at festivalen skal gå som planlagt.
Av hensyn til smittevern og restriksjoner er vi avhengige av forhåndssalg.
Samtlige billettinnehavere må navngis ved bestilling.
Ekstra showbilletter til venner og familie kan bestilles sammen med ditt dagspass.

VILKÅR:
1. Forhåndsbestilling: Av hensyn til smittevern og restriksjoner må alle som vil delta forhåndsbestille.
Festivalen tar forbehold om at en minimum antall billetter må være solgt innen 15. mai for at arrangementet skal gå som planlagt.

2. Registrering: Det er bindende påmelding til samtlige festivalaktiviteter.
Se kanselleringsvilkår i pkt. 4.
Du vil motta en bekreftelse på din registrering raskt etter at du har sendt inn skjema sammen med din faktura. Dette gjøres manuelt og kan ta 1-3 virkedager.

3. Betaling: Minimum 50% av totalbeløpet skal betales ved registrering. Betalingsfrist for restbeløp er to uker etter registrering. Forfallsdato står i bekreftelesbrevet.
Betalingsinformasjon: MERK BETALING MED NAVN OG FAKTURANUMMER
Kontonummer: 7058 0599 522
Studio Orient v/Helene Skaugen
Oslo Oriental Dance Festival
Hvalsenga 16A
1900 Fetsund

4. Kanselleringsvilkår: Du kan kansellere kursbilletter vederlagsfritt innen 48 timer etter registrering, dersom registrering gjøres innen 15.05.21.
OODF krever en skriftlig kansellering på mail innen tidsfristen for at den skal være gjeldende.
Dato på mailutsendelse regnes som kanselleringstidspunkt.
Ved senere kansellering må deltakeravgiften betales i sin helhet da det er bindende påmelding.
Ved akutt sykdom eller skade må legerklæring som bekrefter at deltaker ikke kan delta på kurs, hverken fysisk eller digitalt, fremvises før festivalen starter.
Kansellering er kun gyldig for de aktiviteter som er gjeldende i legeerklæringen. Dersom omstendighetene ikke forhindrer at deltakeren deltar online kan arrangøren gjøre om fysiske billetter til digitale. Det vil si at ved et påbud om karantene vil kursbilletter ikke refunderes, men et digitalt tilbud tilbys.
OODF aksepterer ikke kanselleringer etter at festivalen er over. Dersom en deltaker ikke kan benytte seg av det hun/han har betalt for står hun/han fritt til å selge sine plasser privat. Deltakeren er pliktig å informere arrangørene om overføring av hensyn til smittevern.

5. Økonomisk ansvar: Ingen krav, unntatt for umiddelbar tilbakebetaling av forskudd på kurs/forestillinger, kan fremmes mot arrangøren i tilfelle en kansellering av festivalen fra arrangørens side. Hvis en instruktør ikke er i stand til å komme eller av andre grunner blir forhindret fra å delta, står arrangøren fritt velge en erstatter. Arrangøren kan også foreta nødvendige kortsiktige endringer i programmet, som endring av workshop-tidspunkt, endringer i showprogrammet og liknende. I slike tilfeller vil kunden ikke ha krav på erstatning. Ved covid19 relaterte hindringer gjelder vilkårene i pkt 9.

6. Ansvar: Hver deltaker bærer det fulle ansvar for sine handlinger og sin helse under festivalen, både i og utenfor klassene. Festivalen kan ikke belastes eventuelle skader eller helseproblemer som måtte oppstå i denne perioden. Dersom man har helseproblemer som man ønsker skal hensyntas i undervisningen, må man opplyse hver enkelt kurseleder om dette.
Deltakerne er selv fullt ut ansvarlige for all skade de måtte forvolde på andre festivaldeltakere eller festivaldeltakeres eiendom, samt evt. skade de måtte forvolde på festivalens kontraktspartnere eller kontraktspartneres eiendom (for eksempel hotell, forestillingslokaler, mm.).

7. Arrangøren forholder seg til myndighetenes og Oslo kommunes restriksjoner og smittevern. Deltakere plikter å følge smittvernregler under arrengementet.

8. Arrangøren forbeholder seg retten til å bruke video- og foto materiale fra festivalens aktiviteter til å markedsføre festivalen.

9. Betingelser ifm covid19 relaterte forhindringer:
KURS
Ved et arrangementsforbud vil vi i første omgang prøve å tilby et godt online tilbud. De som ikke ønsker et online kurstilbud får refundert kursavgiftene.
Dersom det ikke er mange nok deltakere til å gjennomføre kursene digitalt vil kurset kanselleres og alle påmeldte deltakere får refundert sin kursavgift. De kursene som har nok påmeldte digitalt vil gå som planlagt.
Dersom en full lockdown forhindrer et online tilbud refunderes alle kursavgifter.
SHOW
Showbilletter er ikke refunderbare.
Ved et arrangementsforbud vil vi i første omgang prøve å tilby et digitalt alternativ hvor showet streames. Ved kjøp av showbilletter må kjøper godta at en fysisk billett digitaliseres dersom myndighetene innfører et arrangementsforbud, men et online alternativ fortsatt kan produseres.
Showbilletter refunderes ikke dersom en full lockdown forhindrer et online tilbud.