MELD DEG PÅ FESTIVALEN (KURS, KONKURRANSE OG ÅPEN SCENE)
HER

Hvis du ikke skal delta på kurs og kun vil se showene så kan du bestille billetter via Ticketco.
Restbilletter selges i døra.

SHOWBILLETTER SELGES PÅ TICKETCO.NO
HER

Vilkår:
1. Det er bindende påmelding til samtlige festivalaktiviteter. Se kanselleringsvilkår i pkt. 3.
Du vil motta en bekreftelse på din registrering raskt etter at du har sendt inn skjema, sammen med evt. kvittering for betalt deltakeravgift.

2. Betaling: Minst 50% av totalbeløpet skal betales ved registrering. Betalingsfrist for restbeløp er to uker etter registrering
(du får forfallsdato i bekreftelesbrevet).

3. Kanselleringsvilkår: Du kan kansellere vederlagsfritt innen 48 timer etter registrering, dersom registrering gjøres innen 31.12.2019.
OODF krever en skriftlig kansellering på mail innen tidsfristen for at den skal være gjeldende.
Dato på mailutsendelse regnes som kanselleringstidspunkt.
Ved senere kansellering må deltakeravgiften betales i sin helhet da det er bindende påmelding.
Ved akutt sykdom eller skade må legerklæring som bekrefter at deltaker ikke kan delta på kurs eller show fremvises før festivalen starter.
Kansellering er kun gyldig for de aktiviteter som er gjeldende i legeerklæringen.
OODF aksepterer ikke kanselleringer etter at festivalen er over.
Dersom en deltaker ikke kan benytte seg av det hun/han har betalt for står hun/han fritt til å selge sine plasser privat.
Vi anbefaler reiseforsikring for mulige kanselleringer. Sjekk med ditt forsikringsselskap for vilkår.

4. Økonomisk ansvar: Ingen krav, unntatt for umiddelbar tilbakebetaling av forskudd på kurs/forestillinger, kan fremmes mot arrangøren i tilfelle en kansellering av festivalen fra arrangørens side. Hvis en instruktør ikke er i stand til å komme eller av andre grunner blir forhindret fra å delta, står arrangøren fritt velge en erstatter. Arrangøren kan også foreta nødvendige kortsiktige endringer i programmet, som endring av workshop-tidspunkt, endringer i showprogrammet og liknende. I slike tilfeller vil kunden ikke ha krav på erstaning.

5. Ansvar: Hver deltaker bærer det fulle ansvar for sine handlinger og sin helse under festivalen, både i og utenfor klassene. Festivalen kan ikke belastes eventuelle skader eller helseproblemer som måtte oppstå i denne perioden. Dersom man har helseproblemer som man ønsker skal hensyntas i undervisningen, må man opplyse hver enkelt kurseleder om dette.
Deltakerne er selv fullt ut ansvarlige for all skade de måtte forvolde på andre festivaldeltakere eller festivaldeltakeres eiendom, samt evt. skade de måtte forvolde på festivalens kontraktspartnere eller kontraktspartneres eiendom (for eksempel hotell, forestillingslokaler, mm.).

6. Pass -, visum - og tollregler: Deltakerne er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med og overholde visum- og tollregler. Deltakerne er selv ansvarlige for den ulempe som måtte oppstår dersom disse reglene ikke overholdes. OODF fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med deltakers reise til/fra/under festivalen.

7. Arrangøren forbeholder seg retten til å bruke video- og foto materiale fra festivalens aktiviteter til å markedsføre festivalen.