REGLER - PREMIER - DOMMERE

* Første, andre og tredje plass i hver kategori premieres dersom det er minst 6 påmeldte. Dersom det er 4-5 deltakere i en kategori vil første og andreplass premieres. Dersom det er færre enn fire deltakere vurderes det om kun vinneren premiers eller om en kategori avlyses. Ved en eventuell avlysning vil festivalpassene deles ut der det er mulig.