Kurs- og showbilletter bestilles her:
Gå til skjema


Hva skjer MED KURS ved arrangements forbud?
Dersom nasjonale restriksjoner eller Oslo Kommunes restriksjoner forhindrer oss i å gjennomføre arrangementet vil vi i første omgang vurdere å digitalisere både show og kurs.
Dersom du ikke ønsker å delta online og fysisk oppmøte er forbudt blir kursavgiften refundert. Hvis det ikke er nok deltakere som ønsker online kurs vil kurset kanselleres og alle kursavgifter refunderes.
MERK at refundering kun gjelder kursavgifter og ikke showbilletter!