Kurs- og showbilletter bestilles her:
Gå til skjema


Velkommen til
OODF 2021 - COVID EDITION

Hensikten med arrangementet:
Grunnet covid 19 har OODF ikke kunnet gjennomføres på vanlig måte i år.
Kultur Norge trenger fysiske arrangementer for å overleve, og det inkluderer Norges magedans miljø.
Vi tar en stor risiko ved å arrangere dette og håper vårt dansemiljø setter pris på initiativet og støtter opp om arrangementet.
Med restriksjoner kommer konsekvenser - et svært begrenset antall billetter legges ut til salg. Vi setter en lav billettpris da vi ønsker at flest mulig skal kunne komme, inkldert de som har blitt rammet økonomisk ved permittering og liknende.
Arrangementet er er stort underskuddsprosjekt og vi åpner derfor for donasjoner for de som har anledning til å bidra. Hver eneste krone tas imot med stor takk og går direkte til å dekke utgifter til showet.
Ønsker du at vi skal ha et levende magedansmiljø fremover så trenger vi din støtte.